Cheesecake

This is my favourite dessert of all times! I’ll publish the recipe soon.

Sweet Dreams

Ако един ден се събудя, след като съм била замразена в продължение на 800 години, вероятно ще ми зачислят за първи контакт някоя далечна правнучка. И понеже мрънкането ни е в гените, когато я попитам как се е променил светът за 8 века, тя ще започне: “Уф, какво да ти кажа, да си беше умряла…